פיתוח מנהלים & Mentoring
גם מרחוק: תהליכים אג'יליים

המשברים האחרונים במשק (קורונה, מיתון) חידדו את המצופה ממנהלים, בעידן של חוסר ודאות. אג'יליות הכוללת גמישות מחשבתית ותפעולית, יכולת להגיב מהר, ביצירתיות ובגישה חיובית לשינויים - הינה רק חלק מה DNA הנחוץ. בנוסף, לכל קבוצת מנהלים, צרכים ואתגרים ייחודים הנובעים מ:

לקוחות מספרים על ...