פיתוח מנהלים & Mentoring

משבר הקורונה חידד את המצופה ממנהלים, בעידן של חוסר ודאות. בליווי מנהלים אנו לוקחים בחשבון את ה-DNA הניהולי הרצוי, וכי לכל קבוצת מנהלים, צרכים ואתגרים ייחודים הנובעים מ:

  • הפרואקטיביות המצופה מהדרג הניהולי ובפרט בהובלת שינוי.
  • האפקטיביות הארגונית, תהליכי הליבה, ערכי הארגון ואופן הטמעתם.
  • הדרג והניסיון הניהולי -ככל שעולים בסולם הדרגות, כך הצוותים מתוחכמים ומצפים ליותר מנהיגות והשראה.

לקוחות מספרים על ...