פיתוחי צוותים

"אף אחד מאיתנו אינו חכם ככולנו"

L'union fait la force
"ביחד ננצח"

היות ו"כולנו רקמה אנושית אחת רכה" –

מומלץ אחת לתקופה להזכיר לצוות את חיוניותו וייעודו, להקשיב לתובנותיו ולרענן מיומנויותיו,
ובפרט בתקופות של שינויים ואי ודאות, וניהול מרחוק.

סגן נשיא פיתוח IBM  העולמית – בארני מאיירסון,
ידוע בהרצאת הפתיחה שלו לעובדים החדשים:

"אם אינך צועד למשרדי, לפחות פעם בשנה, אומר לי שאני טיפש בצורה שלא תיאמן, ומוכיח לי זאת – אינך עושה עבודתך כראוי!"

בבסיס עבודת צוות סינרגטית, תחושת ביטחון במנהיגי הפירמה, וביכולת הצוות ומחויבותו להצלחה.

מסופר על ארבעה חברי צוות: ״כולם״, ״כל אחד״, ״מישהו״ ו״אף אחד״, שקיבלו משימה לביצוע.
כולם התבקשו לבצעה. כל אחד היה משוכנע שמישהו יבצע זאת. כל אחד יכול היה לעשות זאת, אבל אף אחד לא ביצע את המשימה.
מישהו התרגז על כך כי זו הייתה המשימה של כל אחד. כל אחד חשב שמישהו יכול לבצע את המשימה, אבל אף אחד לא חשב שכולם לא יעשו זאת.
לבסוף כולם האשימו מישהו על כך שאף אחד לא עשה מה שכל אחד יכול היה לעשות.

לקוחות מספרים על פיתוחי הצוותים של פ.ד.ה